netpacket icon

بازی با port security – قسمت دوم

در قسمت قبل با دستورات کلی و نحوه ی پیاده سازی port security آشنا شدیم. در این قسمت به نکاتی در مورد این مکانیزم میپردازیم که گاه ممکن است مهم به نظر نیاید ولی اغلب مشکل آفرین میباشد!!!در قسمت قبل اشاره کردیم که برای تنظیم مک آدرس های مجاز میتوان یکی از دو دستور زیر […]

بازی با Port Security – قسمت اول

        اگر مدیر شبکه در نظر داشته باشد که فقط تجهیزات مشخصی به پورت های خاصی از سوییچ متصل شوند ، این امکان وجود دارد که با استفاده از port security دسترسی به این پورت ها را محدود کند و تنها تجهیزات مورد نظر اجازه ی دسترسی و اتصال به پورت های مورد نظر را […]