netpacket icon

بازی با port security – قسمت دوم

در قسمت قبل با دستورات کلی و نحوه ی پیاده سازی port security آشنا شدیم. در این قسمت به نکاتی در مورد این مکانیزم میپردازیم که گاه ممکن است مهم به نظر نیاید ولی اغلب مشکل آفرین میباشد!!!در قسمت قبل اشاره کردیم که برای تنظیم مک آدرس های مجاز میتوان یکی از دو دستور زیر […]